До багатофакторної моделі порівняння експлуатаційних показників автопоїздів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Запропоновано універсальну модель техніко-економічного порівняння різних марок автопоїздів на основі визначення їх інтегрального експлуатаційного показника за сукупністю шістнадцяти основних експлуатаційних показників. Багатофакторна модель порівняння експлуатаційних показників автопоїздів враховує результати оцінки основних показників, що враховуються в процесі експлуатації.

Опис

Ключові слова

автопоїзд, експлуатаційні показники, графоаналітичний метод, порівняння, автопоезд, эксплуатационные показатели, графоаналитический метод, сравнение, lorry convoy, plant-performance figure, grapho-analytical method, comparison

Бібліографічний опис

До багатофакторної моделі порівняння експлуатаційних показників автопоїздів / В. П. Сахно, О. П. Сакно, О. В. Лисий, В. В. Клименко // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2015. - Вип. 7.

Зібрання