ПРО ЗНИЖУВАННЯ ДИНАМІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ПРИВОДІ ДО РОЗПОДІЛЬНОГО ВАЛА ПАЛИВНОГО НАСОСА ТРАНСПОРТНОГО ДИЗЕЛЯ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Викладено результати розрахунково-експериментальних досліджень з вибору параметрів привода розподільного вала паливного насоса транспортного дизеля, що забезпечують допустимий рівень динамічних навантажень. Використовуються інтегральні рівняння руху, що записані за допомогою імпульсно-частотних характеристик лінеаризованих моделей. Виявлено причини інтенсивних основних і субгармонічних коливань.

Опис

Ключові слова

розподільний вал, паливний насос, транспортний дизель, динамічні навантаження, основні й субгармонічні коливання, camshaft, fuel pump, transport diesel, dynamic loads, basic and subharmonic oscillations, распределительный вал, топливный насос, транспортный дизель, динамические нагрузки, основные и субгармонические колебания

Бібліографічний опис

Шатохiн, В. М. Про знижування динамiчних навантажень у приводi до розподiльного вала паливного насоса транспортного дизеля / Шатохiн В. М., Гранько Б. Ф., Соболь В. М. // Автомобильный транспорт : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины; ХНАДУ ; редкол.: А. Н. Туренко (гл. ред.) и др. - Харьков, 2018. - Вып. 42. - С. 29-36

Зібрання