Методика оцінки технічної ефективності електромобілів малої вантажопідйомності

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розроблена методика об’єктивної оцінки технічної ефективності сучасних моделей електромобілів малої вантажопідйомності категорій L7 та N1 на основі запропонованих критеріїв. Визначені показники конструктивної, експлуатаційної, функціональної та економічної ефективності вантажних електромобілів з урахуванням їхніх специфічних конструктивних особливостей, а також формули для їхнього обчислення. Запропоновані інтегральні показники технічної ефективності електромобілів малої вантажопідйомності.

Опис

Ключові слова

електромобіль малої вантажопідйомності, критерії технічної ефективності, конструктивна, експлуатаційна, функціональна та економічна ефективність, інтегральні показники ефективності електромобілів, light-duty electric vehicle, technical efficiency criteria, constructive, operational, functional and economic efficiency, integral indicators of the efficiency of electric vehicles, электромобиль малой грузоподъемности, критерии технической эффективности, конструктивная, эксплуатационная, функциональная и экономическая эффективность, интегральные показатели эффективности электромобилей

Бібліографічний опис

Войткiв, С. В. Методика оцiнки технiчної ефективностi електромобiлiв малої вантажопiдйомностi / Войткiв С. В. // Автомобiльний транспорт : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України; ХНАДУ ; редкол.: А. В. Гнатов (гол. ред.) та iн. - Харкiв, 2020. - Вип. 47. - С. 21-30