Пристрій для діагностування рульового керування автомобіля

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Пристрій для діагностування рульового керування автомобіля містить два майданчики, що переміщуються в напрямку, перпендикулярному поздовжньої осі автомобіля (далі - рухливі майданчики), підйомник для вивішування коліс, схему управління, що забезпечує переміщення рухливих майданчиків. Пристрій додатково містить два поворотні майданчики для установки керованих коліс, змонтовані зверху на рухливих майданчиках, фіксатор рульового колеса, фіксатор кузова, а схема керування і вимірювання містить контролер руху рухливих майданчиків, підсилювачі-перетворювачі, датчики руху і кута повороту поворотних майданчиків, вимірювачі люфта, індикатори люфта, причому виходи датчиків руху і кута повороту поворотних майданчиків з'єднані з першими входами вимірювачів люфта, другі входи вимірювачів люфта з'єднані з виходами контролера, перші виходи вимірювачів люфта з'єднані з входами контролера, а другі виходи вимірювачів люфта з'єднані з входом індикаторів люфта. Технічний результат: полягає в поєднанні високої точності і можливості локалізації несправності окремо в рульовому механізмі і окремо в рульовому приводі. Даний технічний результат, отриманий завдяки обліку особливостей структурної побудови рульового керування при тестовому діагностуванні, досягається за рахунок того, що керовані колеса встановлюються на поворотні майданчики і приводяться в рух рухливими майданчиками, завдяки наявності у автомобіля кута поздовжнього нахилу осі повороту колеса (кастору).

Опис

Ключові слова

діагностування, рульове керування, автомобіль

Бібліографічний опис

Опис до пат. на винахід 123606 Україна, С2 МПК G01M 17/06 (2006.01). Пристрій для діагностування рульового керування автомобіля / Дитятьєв Олександр Васильович, Волков Володимир Петрович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Дитятьєв Олександр Васильович, Волков Володимир Петрович. — N a 2019 06309 ; заявл. 06.06.2019 ; опубл. 28.04.2021, Бюл. N 17. — 9 с.

Зібрання