Використання інформаційно–комунікаційних технологій під час дистанційного навчання у вищих навчальних закладах м. Дніпра

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Приходько, М. О. Використання інформаційно–комунікаційних технологій під час дистанційного навчання у вищих навчальних закладах м. Дніпра / М. О. Приходько, Т. А. Федотова // Організаційно-методологічне забезпечення підготовки фахівців: тенденції, проблеми та шляхи їх вирішення (з нагоди 90-річчя ХНАДУ) : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. інтернет – конф. з проблем вищ. освіти і науки, 18 листоп. 2020 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. ‒ Харків, 2020. ‒ С. 220–222.