Пристрiй контролю рiвня рiдких середовищ

Анотація

Опис

Ключові слова

вимiрювальна технiка, транспорт

Бібліографічний опис

Пат. 22472 U Україна, МКИ G01F 23/24. Пристрiй контролю рiвня рiдких середовищ / Полянський Олександр Сергiйович, Третяк Вiктор Михайлович, Дубiнiн Євген Олександрович, Жижирiй Андрiй Сергiйович ; власник ХНАДУ. - N u 2006 12206 ; заявл. 20.11.2006 ; опубл. 25.04.2007, Бюл. N 5. - 4 с.

Зібрання