Використання мобільного середовища як засобу інтерактивного навчання студентів медиків

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Юхно, Н. В. Використання мобільного середовища як засобу інтерактивного навчання студентів медиків / Н. В. Юхно // Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам : матеріали Міжнар. наук.-метод. семінару, 28 лют. – 1 берез. 2019 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2019. – С. 266–268.