Спосiб визначення повної маси автомобiля та маси вантажу в процесi руху

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб визначення повної маси ТЗ або його вантажу безпосередньо в процесі його руху в умовах експлуатації, що базується на використанні математичної залежності маси завантаженого автомобіля (або його вантажу) від його прискорень при розгоні з місця на першій та (або) другій та (або) третій передачах в завантаженому стані та без вантажу при однаковому ступені натискання на педаль акселератора, який відрізняється тим, що враховуються повздовжні прискорення ТЗ, які реєструються трикоординатними датчиками прискорення при попередньому проведенні спеціального тестового заїзду спорядженого автомобіля з водієм, маса яких відома, що полягає у розгоні на горизонтальній ділянці дороги з місця на першій та (або) другій та (або) третій передачах, при певному натисканні на педаль акселератора та враховуються повздовжні прискорення ТЗ, які реєструються трикоординатними датчиками прискорення при розгоні завантаженого автомобіля на горизонтальній ділянці дороги з місця на першій та (або) другій та (або) третій передачах, при тому ж самому певному натисканні на педаль акселератора; значення маси завантаженого автомобіля або його вантажу вираховується як середнє арифметичне значень, що визначаються багатократно при різних швидкостях руху продовж всього часу розгону завантаженого автомобіля на першій та (або) другій та (або) третій передачах, що значно підвищує точність результату.

Опис

Ключові слова

автомобiльний транспорт, безпека руху

Бібліографічний опис

Пат. 92259 Україна, МКИ G01G 19/03(2006.1), B60W 40/12 (2012.01), B60W 40/13 (2012.01). Спосiб визначення повної маси автомобiля та маси вантажу в процесi руху / Подригало Михайло Абович, Абрамов Дмитрiй Володимирович, Тесля Володимир Олегович ; власник : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т, Подригало Михайло Абович, Абрамов Дмитрiй Володимирович, Тесля Володимир Олегович. - N u 2014 01854 ; заявл. 25.02.2014 ; опубл. 11.08.2014, Бюл. N 15. - 4 с.

Зібрання