2024, Випуск 25

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 8 з 8
 • Документ
  Загальні відомості про журнал
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024)
 • Документ
  Метод експертної оцінки технічного стану циліндро-поршневої групи автомобільного двигуна після гідроудару
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Хрулєв, Олександр Едуардович; Сараєв, Олексій Вікторович; Сараєва, Ірина Юріївна; Khrulev, Alexander; Saraev, Oleksiy; Saraieva, Irina
  У роботі досліджується термогазодинамічний процес у циліндрі двигуна внутрішнього згоряння в режимі холодного прокручування при вимірюванні компресії. Для розв'язання виявлених проблем розроблено математичну модель термогазодинамічного процесу в циліндрі при холодному прокручуванні в процесі вимірювання компресії в циліндрі. На відміну від наявних модель покроково описує процеси в циліндрі, враховує реальний характер процесів впуску випуску, витоку повітря через пару деталей і теплообмін зі стінками. За допомогою моделювання знайдено основні закономірності зміни компресії від режимів, характеру пошкодження спо лучених деталей клапанного механізму та циліндро-поршневої групи, включаючи деформацію шатуна при гідроударі від потрапляння рідини в циліндр. За результатами дослідження зробле но висновок, що властивості моделі роблять її застосування ефективним при діагностиці та моніторингу технічного стану двигунів в експлуатації.
 • Документ
  Підвищення електромагнітної сумісності і енергоефективності зарядної станції електромобілів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Багач, Руслан Володимирович; Bahach, Ruslan
  У статті запропоновано одноланкову структуру зарядної станції електромобілів з використанням активного чотириквадрантного випрямляча з корекцією коефіцієнта потужності. Побудована Matlab-модель розглянутої зарядної станції, яка враховує параметри мережі живлення, параметри ключів активного випрямляча та його систему автоматичного керування, а також еквівалентну модель акумуляторного відсіку. На підставі поліноміальної апроксимації енергетичних залежностей IGBT-модулів створено математичну модель розрахунку статичних та динамічних втрат. Проведений аналіз параметрів якості електроенергії, складових енергії втрат та ККД зарядної станції на інтервалі повного заряду батареї при різних струмах заряду та частоті ШІМ.
 • Документ
  Ефективність енергогенеруючих плиток з різними типами мультиплікаторів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Аргун, Щасяна Валіковна; Гнатов, Андрій Вікторович; Сохін, Павло Андрійович; Arhun, Shchasiana; Hnatov, Andrii; Sokhin, Pavlo
  У статті аналізується ефективність енергогенеруючих плиток, обладнаних мультиплікаторами з косозубими та прямозубими шестернями, в умовах їх використання у пішохідних зонах для генерації електроенергії з механічної енергії кроків. В ході дослідження було розроблено та проведено експериментальні випробування двох типів енергогенеруючих плиток з метою визначення оптимальної конфігурації мультиплікатора для максимізації вироблення електроенергії. Результати експериментів показали, що плитки з прямозубими мультиплікаторами забезпечують вищу ефективність генерації енергії порівняно з плитками з косозубими мультиплікаторами. Окрім того, було виявлено, що величина генерованої енергії залежить не лише від типу мультиплікатора, а й від динаміки кроку та способу взаємодії людини з плиткою. Дослідження вносить вклад у розвиток енергоефективних технологій та відкриває перспективи для подальших розробок у сфері використання альтернативних джерел енергії в урбанізованому середовищі.
 • Документ
  Розробка електропривода для легкого персонального електричного транспортного засобу
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Смирнов, Олег Петрович; Борисенко, Анна Олегівна; Марченко, Данило Олександрович; Smyrnov, Oleh; Borysenko, Anna; Marchenko, Danylo
  Стаття присвячена проблемі підвищення інклюзивної мобільності та екологічної чистоти за рахунок розробки тягового електропривода для легкого персонального лектричного транспортного засобу на базі триколісного велосипеда. Проведено дослідження сучасних систем електропривода легких персональних електричних транспортних засобів. Розроблено функціональну та електричну схему системи керування електричним двигуном, обґрунтований вибір двигуна та контролера. Проведений розрахунок та обґрунтування джерела живлення для електропривода триколісного транспортного засобу.
 • Документ
  Розрахунок параметрів електричного двигуна з аксіальним магнітним потоком як виконавчого органу автомобільних систем
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Нечаус, Андрій Олександрович; Nechaus, Andrii
  У статті викладено результати розробки електричного двигуна з аксіальним магнітним потоком з постійними магнітами та друкованими обмотками, призначеного для використання як виконавчого механізму автомобільних систем. Наведено пропоновану конструкцію такого двигуна, результати розрахунків параметрів друкованої статорної обмотки, збірки постійних магнітів, а також його основних параметрів. На підставі порівняння отриманих результатів з параметрами прототипу електричного двигуна традиційної конструкції, визначено доцільність впровадження електричних двигунів з аксіальним магнітним потоком у електромеханічні виконавчі системи автомобільного транспорту.
 • Документ
  Аналіз і розроблення критеріїв експлуатаційної ефективності міських електробусів
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Войтків, Станіслав Володимирович; Stanislav, Voytkiv
  У статті проаналізовані основні – номінальна пасажировмістимість – й додаткові – споряджена і повна конструктивна маса, величина автономного пробігу, енергоємність автономних джерел електричної енергії – показники та існуючі критерії експлуатаційної ефективності міських електробусів, зокрема, питома витрата електроенергії. В ході дослідження було розроблено п’ять варіантів компонувальних схем міських низькопідлогових електробусів та розраховані їх основні технічні параметри. Результати аналітичних досліджень показали, що економічність експлуатації міських електробусів залежить від їх конструктивних особливостей за типом автономних джерел електричної енергії та систем їх заряджання або заміни. А існуючі й широко застосовувані критерії їх експлуатаційної ефективності не коректно відображають переваги тих чи інших типів міських електробусів в адекватних умовах експлуатації, оскільки не враховують їх основний технічний параметр – номінальну пасажировмістимість. Тому, у роботі запропоновано кілька критеріїв експлуатаційної ефективності міських електробусів різних типів з урахуванням їх вмістимості.
 • Документ
  Підвищення ефективності автомобільного генератора за рахунок активного випрямлення
  (Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2024) Двадненко, Володимир Яковлевич; Дзюбенко, Олександр Андрійович; Dvadnenko, Volodymir; Dziubenko, Oleksandr
  Проведено аналіз електроживлення автомобілів з системи старт-стоп. Розглянуто структуру, функції та режими роботи системи синхронного випрямлення. Проаналізовано вплив синхронного випрямлення на ефективність генератора м’якого гібридного транспортного засобу. Визначено яка з конфігурацій синхронного випрямлення та при яких умовах експлуатації є більш ефективною з точки зору економії енергії. Запропоновано систему мостового синхронного випрямлення для генератора на 48 В, автомобіля з м’якою гібридною силовою установкою. Запропоновано систему синхронного випрямлення для генератора на 12 В виконувати за схемою двонапівперіодного випрямляча із середньою точкою, що дозволяє підвищити енергоефективність та економічність гібридного автомобіля.