2007

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Теорiя i методи наукової творчостi
  (Iнжек, 2007) Мигаль, В. Д.; Migal, V. D.
  Розглянуто теорію науково-технічної творчості: творча особистість і як нею стати, протиріччя в системі «людина – технічний об’єкт – середовище», діалектичні принципи технічної творчості в розвитку технічних об’єктів; еволюційні й революційні шляхи створення нових технічних об’єктів. Висвітлюються методи наукових досліджень: інформація в науково-технічній творчості, методологія наукового пізнання навколишньої дійсності, методи теоретичних, емпіричних і евристичних досліджень, експертні методи й системи пошуку нових ідей і прийняття творчих рішень, методологія експертних досліджень. Розглянуто практичне застосування методів: системного підходу до вирішення наукових і творчих задач; пошуку й обрання найкращих проектно-конструкторських рішень; оцінки результатів науково-технічної творчості, моделювання в науковій і технічній творчості, організації, види й процеси наукових досліджень і рекомендації з викладення результатів наукових досліджень. Посібник призначено для студентів-бакалаврів, спеціалістів і магістрів; його може бути використано аспірантами, викладачами й науковцями.
 • Документ
  Технiчна кiбернетика транспорту
  (Iнжек, 2007) Мигаль, В. Д.; Migal, V. D.
  У посібнику розглянуто теоретичні й практичні питання: керування рухом, моделювання в кібернетиці, кібернетичні системи управління, інформаційне проектне забезпечення управління технічним станом машин, ентропія передачі сигналів у каналах виміру, діагностування й управління, кодування інформації й програмування, автоматизовані системи управління підприємствами та технологічними процесами, кібернетичні системи «людина – машина – середовище», штучний інтелект у системах управління і технічні за- соби кібернетичних систем. Для студентів-магістрів, які навчаються за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство».