2021 : [1406] Community home page

Browse

Collections in this community

Logo

Вища освіта за новими стандартами : виклики у контексті діджиталізації та інтеграції в міжнародний освітній простір [77]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 28 травня 2021 р. : збірник наукових праць

Logo

Галузеві проблеми екологічної безпеки – 2021 [72]

Міжнародна науково-практична конференція за участю молодих науковців, 27 жoвтня 2021 року

Logo

Дорожньо-будівельний комплекс: проблеми, перспективи,інновації [63]

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Logo

Екологічно орієнтована вища освіта. Методологія та практика – 2021 [35]

Всеукраїнська конференція з проблем вищої освіти з міжнародною участю, 28–29 жoвтня 2021 рoку

Logo

Комп'ютернi технологiї i мехатронiка [86]

Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ міжнародної науково-методичної конференції, 27 травня 2021 р.

Logo

Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві. Секція 1 : Математичне моделювання технологічних процесів [11]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 10 листопада 2021 р.

Logo

Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві. Секція 2 : Керування технічними об'єктами, робототехніка та мехатроніка [19]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 10 листопада 2021 р.

Logo

Комп’ютерно-інтегровані технології автоматизації технологічних процесів на транспорті та у виробництві. Секція 3 : Інформаційні системи та технології на виробництві та в освіті [22]

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, 10 листопада 2021 р.

Logo

Мовна особистість у полікультурному світі [23]

Міжнародна науково-практична студентська конференція, 15 квітня 2021 р.

Logo

Новітні технології в автомобілебудуванні, транспорті та при підготовці фахівців [159]

Наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 90-річчю кафедри автомобілів ім. А. Б. Гредескула Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 27-29 жовтня 2021 р. Посвідчення УкрІНТЕІ від 16 грудня 2020 року № 859.

Logo

Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід [53]

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Україна, м. Харків, 28 травня 2021 р. : збірник наукових праць

Logo

Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді [209]

Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції здобувачів вищої освіти, м. Харків, 12 березня 2021 року

Logo

Проблеми та перспективи розвитку підприємництва [179]

Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 26 листопада 2021 року

Logo

Студентська наука і практика - 2021 (психолого-педагогічні та філософські аспекти освітнього процесу – 2021) [1]

Збірник наукових статей студентів і магістрів ХНАДУ (кафедра філософії і педагогіки професійної підготовки)

Logo

Сучасні напрямки розвитку економіки і менеджменту підприємств України [123]

Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених : присвячується 55-й річниці створення факультету управління та бізнесу ХНАДУ, м. Харків, 17 листопада 2021 року

Logo

Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій : збірник наукових статей всеукраїнського науково-методичного семінару присвяченого 50-річчю кафедри Філософії та педагогіки професійної підготовки [1]

Всеукраїнський науково-методичний семінар «Теоретичні та прикладні проблеми взаємодії науки, техніки та технологій» присвячено 50-річчю від дня заснування кафедри Філософії та педагогіки професійної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Logo

Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України [1]

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Філософські та психолого-педагогічні засади формування гуманітарно-технічної еліти у ЗВО України» присвячено 90-річчю від дня заснування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Logo

Інноваційні методи проектних та геодезичних робіт [72]

Матеріали 83-ї міжнародної студентської наукової конференції, 14 квітня 2021 року.

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я [3]

Тези доповідей ХXІХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2021, 18-20 травня 2021 р. : у 5 ч. Ч. IV