Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle/123456789/766
Title: МАТРИЦЯ МОБЛІ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ БЮДЖЕТНИЙ ДОКУМЕНТ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
Other Titles: МАТРИЦА МОБЛИ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ БЮДЖЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЙ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
MOBLEY MATRIX AS A COMPREHENSIVE BUDGET DOCUMENT FOR ROAD FIRMS
Authors: Догодайло, Я. В.
Dogadaylo, Ya.
Keywords: матриця Моблі;майбутні результати діяльності;модель бюджетування;підприємство;дорожнє господарство;матрица Мобли;будущие результаты деятельности;модель бюджетирования;предприятие;дорожное хозяйство;Mobley matrix;future results of activity;budgeting model;firm;road sector
Issue Date: 2013
Publisher: Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Abstract: Обґрунтована доцільність використання матриці Моблі для характеристики майбутніх результатів діяльності підприємства з трьох боків: ефективності господарювання кожного виду діяльності, фінансового стану підприємства та періодів, в яких очікуються надлишки або нестача грошових коштів. Використання матриці Моблі дозволить керівникам підприємств дорожнього господарства швидко одержати повносистемне уявлення про майбутні результати діяльності на підставі одного документу замість трьох, що пропонується використовувати зараз.
URI: http://dspace.khadi.kharkov.ua/dspace/handle123456789/766
ISSN: 2225-2304
УДК: 625.76:658.15
Appears in Collections:Випуск 22

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdf6.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.