Підвищення електромагнітної сумісності і енергоефективності зарядної станції електромобілів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті запропоновано одноланкову структуру зарядної станції електромобілів з використанням активного чотириквадрантного випрямляча з корекцією коефіцієнта потужності. Побудована Matlab-модель розглянутої зарядної станції, яка враховує параметри мережі живлення, параметри ключів активного випрямляча та його систему автоматичного керування, а також еквівалентну модель акумуляторного відсіку. На підставі поліноміальної апроксимації енергетичних залежностей IGBT-модулів створено математичну модель розрахунку статичних та динамічних втрат. Проведений аналіз параметрів якості електроенергії, складових енергії втрат та ККД зарядної станції на інтервалі повного заряду батареї при різних струмах заряду та частоті ШІМ.

Опис

Ключові слова

зарядні станції, електромобіль, активний випрямляч, ефективність, якість електроенергії, широтно-імпульсна модуляція, charging stations, electric car, active rectifier, efficiency, power quality, pulse width modulation

Бібліографічний опис

Багач, Р. В. Підвищення електромагнітної сумісності і енергоефективності зарядної станції електромобілів / Р. В. Багач // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2024. – Вип. 25. – С. 53–62.

Зібрання