Формування оптимального підходу щодо управління кадрами залежно від змін на торговельному підприємстві

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Людські ресурси являють собою основу будь-якої організації, тому цей елемент потребує значної уваги. В даній статті автор пропонує певний оптимальний підхід щодо управління кадрами відповідно до кожної стадії життєвого циклу існування організації, з метою допомогти компанії ефективно функціонувати і досягти поставленої стратегічної мети. В цій роботі порівнюються поняття «кадри» та «персонал». Висвітлюється поняття «управління кадровими змінами». Оскільки зміни в середині організації прямо пропорційно залежать від змін у зовнішньому середовищі керівнику важливо враховувати особливості процесу управління персоналом в умовах цих змін. В роботі проводиться аналіз моделей І. Адізеса та Л. Грейнера, сучасних зарубіжних науковців. Дослідження цих моделей дозволяє визначити основні проблеми, які виникають на тій чи іншій стадії розвитку організації та своєчасно на них відреагувати, розробити успішну стратегію розвитку компанії, шляхом ефективного управління кадровими змінами. Вони дозволяють спрогнозувати розвиток подій, попередити про кризові ситуації. До того ж ці моделі добре описують дії, які відбуваються всередині відносно як персоналу, так і організації в цілому. На основі цих двох моделей в роботі автор виділяє основні етапи розвитку діяльності торговельного підприємства та пропонує найбільш актуальні завдання управління персоналом на кожній зі стадій життєвого циклу організації, які б дозволили їй підвищувати тенденції свого розвитку за рахунок оптимальних підходів до управління кадрами в умовах середовища, що змінюється.

Опис

Ключові слова

кадри, персонал, зміни, управління кадровими змінами

Бібліографічний опис

Огієнко, С. О. Формування оптимального підходу щодо управління кадрами залежно від змін на торговельному підприємстві / С. О. Огієнко, К. М. Бочкова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 152–157.

Зібрання