Характеристики податкових ризиків на макро- та мікрорівні у податковому плануванні

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Запропоновано класифікацію характеристик податкових ризиків за рівневістю, що відбиває сутність процесів у системі оподаткування, та може бути основою для розробки заходів податкового планування з метою зменшення та оптимізації податкових виплат та підвищення ефективності діяльності підприємства.

Опис

Ключові слова

податкові ризики, податкове планування, оподаткування, податкова оптимізація, tax risks, tax planning, taxation, tax optimization

Бібліографічний опис

Абрамова, О. С. Характеристики податкових ризиків на макро- та мікрорівні у податковому плануванні / О. С. Абрамова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2012. – № 1 (2). – С. 69–71.

Зібрання