Формування стратегії управління кінцевими результатами діяльності підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об'єкт дослідження - фінансовий стан і система управління кінцевими результатами (прибутком) ПАТ «ДЗГШО». Мета роботи - дослідження економічної політики підприємства і розробка пропозицій по її вдосконаленню. Методи дослідження - аналіз, синтез, кореляційний і регресійний аналіз, математичне моделювання. Загальна мета цієї дипломної роботи провести комплексний аналіз фінансового механізму управління кінцевими результатами діяльності підприємства. У рамках поставленої проблеми необхідно вирішити наступні завдання: – визначити основні показники, що характеризують результативність діяльності підприємства, виявити зовнішні і внутрішні чинники що їх обумовлюють; – проаналізувати фінансовий механізм управління кінцевими результатами і виявити основні напрями його вдосконалення; – на основі комплексного фінансового аналізу визначити резерви зростання ефективності виробництва і прибутку підприємства та способи їх активізації.

Опис

Ключові слова

управління кінцевими результатами, прибуток, стійкість, рентабельність, ділова активність, грошовий потік

Бібліографічний опис

Криничанська, Ю. В. Формування стратегії управління кінцевими результатами діяльності підприємства : дипломна робота ... магістра / Криничанська Юлія Владиславівна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 105 с.