Зовнішні фактори впливу на ринок банківських продуктів і послуг

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Однією із важливих і невід'ємних складових сучасної ринкової економки є ринок банківських продуктів і послуг, який розглядається як специфічна сфера економічних відносин з приводу збалансування попиту і пропозиції на банківські продукти і послуги. Існування даного ринку залежить від великої кількості факторів, які визначають можливість його ефективного функціонування і можуть розглядатися як єдина система. Значний вплив чинять зовнішні фактори, на які неможливо вплинути та змінити зі сторони банків як учасників ринку, однак вони є дієвим інструментом у механізмі регулювання ринку банківських продуктів і послуг та засобом реалізації економічної стратегії країни. Від характеру вирішення питань в економіці країни, банківській сфері залежить ефективність та дієздатність ринку банківських продуктів і послуг, його стан та характер поведінки всіх його сегментів. Стабільність є не лише важливою економічною категорією, а й основою функціонування ринку банківських продуктів і послуг. Відсутність фінансової стабільності як в банківській системі так і в економічній системі держави впливає на стан та розвиток ринку банківських продуктів і послуг. Механізм забезпечення стабільності функціонування та розвитку даного ринку має бути націлений на мінімізацію негативного впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на банківську діяльність, створення передумов ефективної реалізації банківських рішень, оновлення та розширення спектру банківських продуктів і послуг, збільшення клієнтської бази тощо. Тому, питання пов’язані з дослідження зовнішніх факторів та їх впливу на ринок банківських продуктів і послуг є одним з вагомих та актуальних.

Опис

Ключові слова

ринок банківських продуктів і послуг, зовнішні фактори впливу, облікова ставка, індекс інфляції, курс валют, міжнародні кредити, market banking products and services, external factors influence the discount rate, inflation rate, exchange rate, international loans

Бібліографічний опис

Угнівенко, Р. Р. Зовнішні фактори впливу на ринок банківських продуктів і послуг / Р. Р. Угнівенко, Н. М. Рущишин // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 132–138.

Зібрання