Аналіз проблемних питань організації доставки дрібнопартійних вантажів у містах

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Фесенко, А. В. Аналіз проблемних питань організації доставки дрібнопартійних вантажів у містах / А. В. Фесенко // Збірник матеріалів 85-ї Міжнародної наукової конференції студентів. Секція транспортних технологій, 11–14 квіт. 2023 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2023. – C. 32–34.