Методи підвищення ефективності роботи малогабаритного навантажувача з бортовою системою повороту

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У науково-технічній літературі недостатньо досліджено динамічні процеси колісних машин з бортовою системою повороту. Подано огляд роботи малогабаритних навантажувачів. Метою цієї статті є вдосконалення методики розрахування параметрів процесу повороту та динамічної стійкості малогабаритного навантажувача з колісною формулою 4 х 4. Подано одномасну нелінійну математичну модель з п'ятьма ступенями свободи. На підставі рівнянь Лагранжа другого роду були складені аналітичні залежності руху машини. У процесі моделювання варіювалися такі основні параметри: маса вантажу, що піднімається, положення центру мас всієї машини, висота ковша над опорною поверхнею, початкова швидкість навантажувача. У процесі порівняння розрахункових і експериментальних осцилограм за основною формою коливання та типом зміни тягового зусилля вони практично співпадають. Під час повороту навантажувач у процесі ковзання ходових коліс вздовж опорної поверхні, коливальний процес є таким, що не згасає, і подібним за типом до автоколивань. Водночас спостерігається відрив ходових коліс від опорної поверхні, а зі збільшенням вильоту і висоти підйому вантажу інтенсивність коливань збільшується. Визначене положення центру мас навантажувача, що проходить крізь вісь передніх ходових коліс, внаслідок цього спостерігаємо нестійку рівновагу машини. Цьому відповідає граничний кут відхилення центру мас вперед. Як критерій стійкості навантажувача під час розвороту запропоновано розрахувати кут відхилення його центру мас щодо статичного положення за максимальним вильотом ковша з повним вантажем.

Опис

Ключові слова

навантажувач, стійкість, бортова система повороту, коливання, loader, stability, onboard steering system, oscillations

Бібліографічний опис

Разарьонов, Л. В. Методи підвищення ефективності роботи малогабаритного навантажувача з бортовою системою повороту / Л. В. Разарьонов, Д. В. Вороновский // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 101, т. 1. – C. 92–97.