Роль банківського кредитування у стимулюванні процесів економічного зростання в Україні

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті досліджено стан банківського кредитування в Україні, визначені канали взаємозв’язку і фактори взаємовпливу банківського кредитування на реальний сектор економіки України та надані рекомендації щодо підвищення ролі банківського кредитування у процесах стимулювання розширеного відтворення на інноваційно-інвестиційній основі, що сприятиме виходу економіки із кризи та економічному зростанню. Використовуючи загальнонаукові методи емпіричного та теоретичного дослідження було проаналізовано динаміку банківського кредитування в Україні протягом 2003–2014 р.р. та виокремлено такі періоди: 2003–2007 р.р. – період піднесення банківської системи та потужного нарощування банківського кредитування; 2008–2009 роки – криза та посткризові намагання запустити відновлювальні процеси; 2014–2015 роки – безпрецедентна криза і хвиля банкрутств банків. Проведений аналіз дозволив встановити, що основними причинами, стримуючими кредитування економіки України в умовах сьогодення, є: уповільнення темпів економічного зростання; підвищення економічних і політичних ризиків, інфляційних та девальваційних очікувань; стрімкі коливання валютного курсу; висока вартість та дефіцит кредитних ресурсів; значні кредитні ризики та недосконалість методів управління ними; відсутність чітких механізмів повернення кредитів неплатоспроможними позичальниками; недостатній рівень захисту прав кредиторів і позичальників. У статті обґрунтовано, що стимулювання кредитних процесів має базуватися на поліпшенні інвестиційного клімату в Україні, використанні більш суворих критеріїв кредитування, забезпеченні ефективних механізмів формування резервів під кредитні ризики і вдосконаленні системи заходів щодо захисту прав кредиторів і позичальників. Державі необхідно максимально сконцентрувати зусилля на реалізації нових проектів міжнародної інвестиційної допомоги на основі запровадження європейських стандартів на вітчизняних підприємствах, включаючи спільні інвестиційні проекти у стратегічно важливих секторах; сприяти реалізації інвестиційних проектів з підтримки суб’єктів малого і середнього бізнесу; активізувати зусилля щодо відкриття іноземними банками кредитних ліній для кредитування малого і середнього бізнесу, для реалізації проектів енергоефективності під державні гарантії.

Опис

Ключові слова

банківське кредитування, реальний сектор економіки, економічне зростання, банківська криза, інвестиційні процеси, bank lending, real sector of economy, economic growth, banking crisis, investment process

Бібліографічний опис

Манжос, C. Б. Роль банківського кредитування у стимулюванні процесів економічного зростання в Україн / C. Б. Манжос, Н. В. Воловик // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 180–187.

Зібрання