Метод експертної оцінки технічного стану циліндро-поршневої групи автомобільного двигуна після гідроудару

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2024

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У роботі досліджується термогазодинамічний процес у циліндрі двигуна внутрішнього згоряння в режимі холодного прокручування при вимірюванні компресії. Для розв'язання виявлених проблем розроблено математичну модель термогазодинамічного процесу в циліндрі при холодному прокручуванні в процесі вимірювання компресії в циліндрі. На відміну від наявних модель покроково описує процеси в циліндрі, враховує реальний характер процесів впуску випуску, витоку повітря через пару деталей і теплообмін зі стінками. За допомогою моделювання знайдено основні закономірності зміни компресії від режимів, характеру пошкодження спо лучених деталей клапанного механізму та циліндро-поршневої групи, включаючи деформацію шатуна при гідроударі від потрапляння рідини в циліндр. За результатами дослідження зробле но висновок, що властивості моделі роблять її застосування ефективним при діагностиці та моніторингу технічного стану двигунів в експлуатації.

Опис

Ключові слова

двигун, холодне прокручування, холодний старт, компресія, гідроудар, моделювання, автомобіль, cold start, compression, hydrolock, modeling, cold cranking

Бібліографічний опис

Хрулєв, О. Е. Метод експертної оцінки технічного стану циліндро-поршневої групи автомобільного двигуна після гідроудару / О. Е. Хрулєв, О. В. Сараєв, І. Ю. Сараєва // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2024. – Вип. 25. – С. 63–70.

Зібрання