Пристрiй для вимiрювання параметрiв транспортних потокiв

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Пристрій для вимірювання параметрів транспортних потоків, що складається з датчика лазерного випромінювання інфрачервоного діапазону, оптичного модулятора, генератора розгортки, лічильника-дешифратора, підсилювачів, дискретного сканера, задавального генератора, елемента визначення частоти доплерівського зсуву сигналу, перетворювача частоти зсуву сигналу і фотоприймача, причому генератор розгортки через лічильник-дешифратор, що послідовно сполучений з підсилювачами, підключений до дискретного сканера, задавальний генератор через резонансний підсилювач підключений до оптичного модулятора, датчик лазерного випромінювання оптично з'єднаний через оптичний модулятор з дискретним сканером, який відрізняється тим, що фотоприймач виконано з можливістю повороту синхронно з поворотом датчика лазерного випромінювання, елемент визначення частоти доплерівського зсуву сигналу виконано в вигляді двократного перетворювача частоти, перетворювач частоти зсуву сигналу виконано у вигляді вимірювача частоти, причому двократний перетворювач частоти підключений першим входом до виходу задавального генератора, а другим входом - до виходу фотоприймача, вихід двократного перетворювача частоти підключений до вимірювача частоти та високочастотного детектора.

Опис

Ключові слова

автоматика, транспортний потiк

Бібліографічний опис

Пат. 60154 Україна, МКИ G08G 1/09 (2006.01). Пристрiй для вимiрювання параметрiв транспортних потокiв / Левтеров Андрiй Iванович, Денисенко Олег Васильович, Ярута Антон Миколайович ; власник : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - N u 2010 14353 ; заявл. 30.11.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. N 11. - 4 с.

Зібрання