Нерівність як важливіша характеристика інформаційної економіки

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Мета: вивчення причин, наслідків та проявів посилення економічної та соціальної нерівності між різними верствами населення і різними країнами в умовах розвитку інформаційної економіки. Методика дослідження: аналіз і синтез (для визначення сутності та характерних особливостей інформаційної економіки), формально-логічні методи застосовуються в ході з’ясування причин на наслідків інформаційної нерівності в суспільстві, економікостатистичні методи – з метою обґрунтування ступеню інформаційної нерівності різних верств населення в Україні.Результати дослідження:визначено основні ознаки інформаційної економіки, показано, що важливішим ресурсом нової економічної системи є інформація та знання, які одночасно і ресурс і результат виробництва, а наявність матеріальних (природних) ресурсів немає жодного впливу на економічних розвиток та добробут країни. Саме доступ до інформації визначає успіх людини (країни). Доведено, що інформаційний розрив між окремими верствами населення та багатими і бідними країнамилише посилюватиметься. Наукова новизна: обґрунтовано взаємозв’язок процесів глобалізації, інтеграції та інтернаціоналізації з явищем інформаційної та соціальної нерівності, що на відміну від існуючого підходу враховує подальші тенденції посилення такого розриву в напрямку інформації, доступу до інформаційно-компьютерних технологій та інформаційної культури суспільства. Практична значущість:показано, що важливішим ресурсом нової економічної системи є інформація та знання, які одночасно і ресурс і результат виробництва, а наявність матеріальних (природних) ресурсів немає жодного впливу на економічних розвиток та добробут країни. Саме доступ до інформації визначає успіх людини (країни). Доведено, що інформаційний розрив між окремими верствами населення та багатими і бідними країнамилише посилюватиметься. Попри потенційні можливості інформаційної економіки стерти нерівність між класами та країнами, ця прірва поширюється. Інформаційна економіка посилює трудову міграцію, коли мігранти є представниками робочих професій.

Опис

Ключові слова

інформація,, інформаційна економіка, інформаційна нерівність, інформаційний розрив, глобалізація, інфомаційно-компьютерні технології, информация, информационная экономика, информационное неравенство, информационный разрыв, глобализация, инфомационно-компьютерные технологии, information, information economy, information inequality, information gap, globalization, informational and computer technologies

Бібліографічний опис

Попадинець, О. В. Нерівність як важливіша характеристика інформаційної економіки / О. В. Попадинець // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2018. – № 2 (21). – С. 150–160.

Зібрання