Дослідження взаємодії короткобазового навантажувача з опорною поверхнею під час здійснення транспортних операцій

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Здійснено аналітичне дослідження процесу переїзду короткобазового навантажувача через перешкоду, результати якого дозволять виявити оптимальні параметри машини під час її взаємодії з опорною поверхнею та підвищити стійкість механізму, а також ефективність проведення робіт на робочій ділянці.

Опис

Ключові слова

навантажувач, транспортний режим, перешкода, стійкість, loader, transport mode, obstacle, stability

Бібліографічний опис

Мусаєв, З. Р. Дослiдження взаємодiї короткобазового навантажувача з опорною поверхнею пiд час здiйснення транспортних операцiй / Мусаєв З. Р. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 88, т. 2. – С. 74–77.