Податкова безпека як складова фінансової безпеки

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

В статті розглянуто сутність поняття фінансова безпека з точки зору різних науковців та визначено, що податкова безпека є складовим елементом фінансової безпеки, від якої залежить розвиток економіки країни. На базі наукової літератури наведено різноманітні підходи визначення поняття «податкова безпека». Перераховано індикатори податкової безпеки до яких відносять: міжнародну податкову безпеку, податкову безпеку держави, податкову безпеку регіону, податкову безпеку платника. Наведено показники за допомогою яких визначають ефективність податкової системи, а саме: індекс концентрації, індекс дисперсії, індекс ерозії, індекс затримки податкового збору, індекс конкретності, індекс об’єктивності, індекс забезпечення податкового збору, індекс витрат на збирання податків. Проведено динамічний аналіз податкової безпеки України за такими показниками як: податковий коефіцієнт, прямі податки, непрямі податки, податкова справедливість; Визначено рівень податкового навантаження за наступними критеріями: податкові надходження до Зведеного бюджету України, податок з доходів фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, ВВП, рівень бюджетного податкового навантаження, зокрема з податку на доходи фізичних осіб, з податку на прибуток підприємств, з податку на додану вартість, власні доходи пенсійного фонду, податкове навантаження на працю, рівень загального податкового навантаження. Аналіз податкової безпеки за представленими показниками показав, низький рівень податкової безпеки України, що потребує впровадження значних заходів від держави щодо підвищення рівня податкової безпеки країни, це в свою чергу, дозволить покращити економічне становище держави.

Опис

Ключові слова

фінансова безпека, податкова безпека, податкове навантаження, показники, індикатори, financial security, security tax, the tax burden, performance indicators

Бібліографічний опис

Гапонюк, О. І. Податкова безпека як складова фінансової безпеки / О. І. Гапонюк // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (8), т. 1. – С. 56–61.

Зібрання