РЕТРОСПЕКТИВА ОСНОВНИХ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОМОБІЛІВ. ЧАСТИНА 2

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Проведено аналіз електромобілебудування на останніх етапах його розвитку. Подано стислий опис кожного з них. Визначено основні тенденції розвитку електромобілів, як на цей час, так і на найближче майбутнє. Зазначено, що електромобілі здобули популярність у всьому світі, про що свідчить політика багатьох країн щодо заохочення громадян купувати їх.

Опис

Ключові слова

електромобіль, акумуляторна батарея, електродвигун, енергоефективність, енергоощадні технології, электромобиль, аккумуляторная батарея, электродвигатель, энергоэффективность, энергосберегающие технологии, electric car, battery, electric motor, energy efficiency, energy-saving technologies

Бібліографічний опис

Гнатов, А. В. Ретроспектива основних етапів розвитку електромобілів. Частина 2 / А. В. Гнатов, Щ. В. Аргун // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 78. – C. 116–124.

Зібрання