Аналіз річних обсягів перевезення пасажирів громадським транспортом у місті

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Наведено методику аналізу значень річних обсягів перевезення пасажирів маршрутною мережею, з огляду на випадковий тип величини, яку необхідно знайти.

Опис

Ключові слова

випадкова величина, маршрутна мережа, обсяг перевезення, середнє значення, громадський транспорт, обстеження пасажиропотоків, random variable, route network, transportation volume, average value, public transit, route survey

Бібліографічний опис

Горбачов, П. Ф. Аналіз річних обсягів перевезення пасажирів громадським транспортом у місті / П. Ф. Горбачов, В. М. Чижик // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 101, т. 1. – C. 162–167.