Індустрія гостинності україни: тенденції розвитку

Анотація

Мета. Метою дослідження є тенденції розвитку індустрії гостинності, зокрема її складових: готельного та ресторанного господарства в умовах підвищених вимог, пов’язаних з карантинними заходами. Методика дослідження. У статті використано методи, що дозволяють реалізувати мету дослідження, зокрема: логічного узагальнення – під час визначення сучасного стану індустрії гостинності України; теоретичного узагальнення – під час визначення понятійного апарату сфери гостинності; аналізу та синтезу – під час дослідження сучасних тенденцій розвитку сфери гостинності та її складових: готельного та ресторанного господарства. Результати. Установлено, що в умовах карантинних обмежень найбільш вразливою стала сфера гостинності та її складові: туристична галузь, ресторанне та готельне господарство. На основі запропонованих МОП заходів для керівників підприємств авторами систематизовано рекомендації для готельного та ресторанного господарства. На підставі вивченого досвіду роботи підприємств ресторанного господарства запропоновано схему їх роботи під час пандемії, систематизовано вимоги до виробничого процесу в закладах ресторанного господарства. Наукова новизна. На основі дослідження сучасних тенденцій розвитку індустрії гостинності запропоновано напрями покращення стану галузі. Систематизовані для ресторанного господарства схема реалізації продукції під час пандемії та рекомендації для виробничого процесу. Практична значущість. Упровадження в діяльність підприємств ресторанного господарства запропонованої авторами схеми роботи під час пандемії дозволить попередити скупчення людей і підвищить рівень безпеки як гостей, так і персоналу. Дотримання рекомендацій щодо виробничого процесу в закладах ресторанного господарства надасть їм можливість функціонувати навіть в умовах підвищених карантинних вимог.

Опис

Ключові слова

індустрія гостинності, тенденції розвитку, карантинні заходи, рекомендації, ресторанне господарство, готельне господарство, виробничий процес, индустрия гостеприимства, тенденции развития, карантинные мероприятия;, рекомендации, ресторанное хозяйство, гостиничное хозяйство, производственный процесс, hospitality industry, development trends, quarantine measures, recommendations, restaurant industry, hotel industry, manufacturing process

Бібліографічний опис

Капліна, Т. В. Індустрія гостинності україни: тенденції розвитку / Т. В. Капліна, А. С. Капліна, Л. І. Кущ // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харкiв, 2021. – № 2 (27). – С. 116–127.

Зібрання