Формувач iмпульсiв

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Формувач імпульсів, який містить: два віднімальних двійкових лічильники, кожен з яких має вхід подачі імпульсів синхронізації, вхід дозволу синхронного паралельного завантаження і входи подачі завантажуваних даних, вхід дозволу режиму рахування, вхід асинхронної установки в нульовий стан, вихід переповнювання; перший інвертор; двовходовий елемент АБО; ланцюжок між полюсами живлення, що складається з послідовно з'єднаних резистора і конденсатора; старт/стопний пристрій, який містить синхронний D-тригер з входом асинхронної установки у нульовий стан, перший і другий двовходові елементи І, тривходовий елемент АБО; при цьому загальна точка послідовно сполучених резистора і конденсатора сполучена з інформаційним входом D-тригера, з одним входом першого та другого двовходових елементів І; вихід першого двовходового елемента І сполучений з входом асинхронної установки D-тригера в нульовий стан; другий вхід першого елемента І утворює вхід подачі імпульсів зупинки формування вихідних імпульсів; другий вхід другого елемента І сполучений з виходом тривходового елемента АБО, один з входів якого поєднаний з виходом переповнювання другого лічильника, виходом пристрою, входом інвертора, вихід якого поєднаний з входом дозволу рахування другого лічильника, з одним з входів двовходового елемента АБО, з входом дозволу рахування першого лічильника; другий вхід тривходового елемента АБО сполучений з виходом переповнювання першого лічильника, з його входом дозволу синхронного паралельного завантаження і з другим входом двовходового елемента АБО, вихід якого з'єднаний з входом дозволу синхронного паралельного завантаження другого лічильника; третій вхід тривходового елемента АБО сполучений з виходом D-тригера; вихід другого елемента І з'єднаний з входами асинхронної установки лічильників в нульовий стан; входи паралельного завантаження даних другого лічильника утворюють входи надавання конфігураційного слова, яке визначає тривалість вихідних імпульсів; тактові входи першого та другого лічильників сполучені між собою, тактовий вхід D-тригера утворює вхід подачі імпульсів запуску, чотири інвертори, входи яких з'єднані з відповідними входами подачі завантажуваних даних другого лічильника, а виходи інверторів з'єднані з відповідними входами подачі завантажуваних даних першого лічильника; який відрізняється тим, що введений елемент затримки та двовходовий елемент ВИКЛЮЧНЕ-АБО, на перший вхід якого надходять послідовності вхідних імпульсів з виходу зовнішнього генератора, а другий вхід з'єднаний з виходом елемента затримки, що здійснює зсув у часі вхідних імпульсів.

Опис

Ключові слова

електротехнiка

Бібліографічний опис

Пат. 64725 Україна, МКИ H03K 3/78 (2006.1). Формувач iмпульсiв / Левтеров Андрiй Iванович, Коробкова Олена Миколаївна, Плахтєєв Павло Анатолiйович ; власник : Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. - N u 2011 07472 ; заявл. 14.06.2011 ; опубл. 10.11.2011, Бюл. N 21. - 4 с.

Зібрання