Урахування сумiсної роботи балок у скiнченно-елементнiй моделi дiафрагмової прогонової будови

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Наведено аналіз скінченно-елементних моделей діафрагмових прогонових будов з урахуванням сумісної роботи за рахунок сталевих накладок та асфальтобетонного покриття. Обрано найбільш приближену модель до реальної шляхом порівняння результатів розрахунку з даними випробування аналогічної прогонової будови.

Опис

Ключові слова

ребристі прогонові будови, діафрагми, скінченно-елементна модель, закладні деталі, металеві накладки, приведена жорсткість, діаграми прогинів, ребристые пролетные строения, диафрагмы, конечно-элементная модель, закладные детали, металлические накладки, приведенная жесткость, линии прогибов, ribbed precast reinforced concrete spans, diaphragm, finite element models, steel plates, reduced stiffness, deflection lines

Бібліографічний опис

Бережна, К. В. Урахування сумiсної роботи балок у скiнченно-елементнiй моделi дiафрагмової прогонової будови / Бережна К. В., Краснов С. М. // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета : сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гл. ред.) и др. – Харьков, 2019. – Вып. 85. – С. 42–48.