Вибір служби вебхостингу для застосунків на базі фреймворку Django

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Статтю присвячено питанням вибору провайдера хостингу для вебзастосунків на базі фреймворку Django. Розглянуто використання мови Python для розроблення вебзастосунків, особливості створення серверної частини таких застосунків, використання для цього серверного вебфреймворку Django, показники якості функціонування застосунків, що розгорнуті на будь-якому вебхостингу, етапи вибору вебхостингу на прикладі вебзастосунку KnAS4Web. Виконано порівняльний аналіз служб вебхостингу Heroku та PythonAnywhere. Зроблено висновок про доцільність використання служби PythonAnywhere для хостингу вебзастосунку KnAS4Web.

Опис

Ключові слова

вебхостинг, вебфреймворк, Python, Django, Heroku, PythonAnywhere, web hosting, web framework

Бібліографічний опис

Парфьонов, О. Г. Вибір служби вебхостингу для застосунків на базі фреймворку Django / Парфьонов Ю. Е., Колгатін О. Г. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2022. – Вип. 96. – С. 66–70.

Зібрання