ВПЛИВ ВИПАДКОВИХ ДЕФЕКТІВ НА КОНЦЕНТРАЦІЮ НАПРУЖЕНЬ В АСФАЛЬТОБЕТОНІ ТА НА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО МОДУЛЯ ПРУЖНОСТІ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Наведено результати розрахунків концентрацій напружень від пор та тріщин у структурі асфальтобетону. Показано вплив поверхневих тріщин на значення розрахункових модулів пружності асфальтобетону.

Опис

Ключові слова

асфальтобетон, вібростенд, концентрація напружень, метод скінченних елементів, модуль пружності, штучні дефекти, напружено-деформований стан, асфальтобетон, вибростенд, концентрация напряжений, метод конечных элементов, модуль упругости, искусственные дефекты, напряженно-деформированное состояние, asphalt concrete, vibrostand, stress concentration, finite element method, elastic modulus, artificial defects, stress-strain state

Бібліографічний опис

Маляр, В. В. Вплив виду підкладки на адгезійні властивості бітумів / В. В. Маляр, Я. В. Ільїн // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 79. – C. 101–106.

Зібрання