Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом роботи є теоретичні засади оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. Метою роботи є розробка методичного підходу до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства. З метою одержання обґрунтованих висновків у процесі роботи були використані методи наукової абстракції, аналізу і синтезу – для уточнення сутності комплексного оцінювання економічної безпеки підприємс- 135 тва, а також метод порівняльних характеристик – у процесі співставлення розробленого методичного підходу оцінювання рівня економічної безпеки з існуючими. В роботі визначено сутність економічної безпеки на рівні суб’єкта господарювання. Розглянуто існуючі методичні підходи до визначення її рівня. Розкрито сутність комплексного оцінювання економічної безпеки підприємства. Здійснено обґрунтування і розробку методичного підходу до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, яка враховує наявність системи відповідних показників. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення роботи певною мірою можуть бути внеском до економічної теорії обґрунтування економічної безпеки і чинників, що її визначають. Основні методичні результати роботи можуть бути впроваджені у практичну діяльність підприємств. Отже, в роботі запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства, який полягає в створенні комплексної діагностичної програми забезпечення економічної безпеки та її оперативного регулювання залежно від зміни середовища, які дозволяють здійснити взаємозв’язок, а також інформаційне, методичне, методологічне й аналітичне забезпечення решти складових процесу забезпечення економічної безпеки підприємства.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, методичний підхід, поточний рівень, майбутній рівень, методи оцінювання

Бібліографічний опис

Кудрявцева, О. В. Методичний підхід до оцінювання рівня економічної безпеки підприємства / О. В. Кудрявцева // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С. 134–138.

Зібрання