Steeple-аналіз макросередовища вітчизняних газотранспортних підприємств

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Специфіка процесу транспортування природного газу; тісна взаємозалежність газовидобувних підприємств, газотранспортних підприємств та споживачів природного газу; особливості функціонування вітчизняної газотранспортної системи як природного монополіста; необхідність інтеграції у Європейський газовий ринок викликають цілу низку особливостей у взаємозв’язку «газотранспортне підприємство – середовище» та обумовлюють необхідність ґрунтовного дослідження можливого впливу факторів зовнішнього середовища на їх функціонування та розвиток. Виходячи з цього, метою статті є розгляд теоретичних та прикладних аспектів застосування STEEPLE- аналізу в процесі дослідження макросередовища вітчизняних газотранспортних підприємств. Формат діагностики передбачає опис компонент середовища, використання груп факторів в межах кожної компоненти, виявлення позитивного (можливості) та негативного (загрози) впливу факторів на розвиток вітчизняних газотранспортних підприємств. В процесі досліджень виявлено характер впливу факторів соціально-демографічної, технологічної, економічної, екологічної, політичної, правової та етичної компонент на трансформації та розвиток вітчизняних газотранспортних підприємств. На сьогодні найбільшу загрозу розвитку вітчизняних газотранспортних підприємств чинять фактори політичної та правової компоненти, також економічної та етичної. Проте, фактори екологічної (природногеографічної), технологічної та соціально-демографічної компонент сприятливо впливають на їх трансформацію та розвиток.

Опис

Ключові слова

STEEPLE-аналіз, макросередовище, компоненти середовища, фактори, газотранспортне підприємство, STEEPLE-analysis, macro components environment factors, gas transmission company

Бібліографічний опис

Запухляк, І. Б. Steeple-аналіз макросередовища вітчизняних газотранспортних підприємств / І. Б. Запухляк // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 1 (12). – С. 69–74.

Зібрання