Просування послуг страхування ризиків природних катастроф в країнах з страховим ринком що розвивається

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом роботи є наукові підходи щодо розвитку послуг страхування ризиків природних катастроф в країнах з страховим ринком, що розвивається. Метою роботи є розгляд шляхів і основних напрямків просування послуг страхування ризиків природних катастроф в країнах з страховим ринком, що розвивається. Для досягнення поставленої мети у роботі були використані такі загальнонаукові і спеціальні методи і прийоми дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу – для дослідження теоретичних засад та інструментарію розвитку страхування ризиків природних катастроф; абстрактно-логічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків. У даній роботі розглянуті основні аспекти та шляхи просування послуг страхування ризиків природних катастроф в країнах з страховим ринком що розвивається. Проаналізовано основні напрямки, за якими страхові ТНК і перестрахувальники просувають свої послуги в країнах, що розвиваються, а саме: параметричне страхування, агрострахування, мікрострахування, послуги перестрахування, традиційне страхування. Також зазначили, що у ситуації, коли страхування ризиків природних катастроф стало повноправним сектором страхового ринку розвинених країн, активна експансія в країни, що розвиваються стає для більшості найбільших страхових ТНК і перестрахувальників практично безальтернативним стратегічним завданням для забезпечення свого зростання і розвитку.

Опис

Ключові слова

страхові ТНК, перестрахувальник, ризик, страхування, природні катастрофи, страхування ризиків, insurance TNCs, reinsurer, risk, insurance, natural catastrof, risk insurance

Бібліографічний опис

Кудрявцев, В. М. Просування послуг страхування ризиків природних катастроф в країнах з страховим ринком що розвивається / В. М. Кудрявцев, Т. Каруан // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2017. – № 4 (19). – С. 55–59.

Зібрання