Розробка методики оцінки невизначеності вимірювань в лінійних вимірювальних каналах тиску з пам’яттю

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт роботи – нелінійний інерційний вимірювальний канал тиску. Мета роботи – оцінити невизначеності вимірювань для нелінійного інерційного вимірювального каналу тиску. Оцінка проводиться на основі існуючої моделі Гаммерштейна та методу розв’язання оберненої задачі вимірювань. Практичні задачі, що реалізовані у роботі: - аналіз сучасного стану проблеми; - аналіз базового алгоритму оцінки невизначеності вимірювань; - аналіз моделі Гаммерштейна для опису нелінійної інерційної системи; - аналіз наявного методу оберненої задачі вимірювань для знаходження вхідної реалізації вимірювального каналу тиску; - оцінка невизначеності вимірювань для нелінійного інерційного вимірювального каналу тиску. У роботі запропонована методика оцінки невизначеності вимірювань у нелінійному інерційному (з пам’яттю) вимірювальному каналі тиску, що базується на вирішенні оберненої задачі вимірювань та визначенні реалізацій вхідних дій. У роботі дана оцінка кожному коефіцієнту цих вхідних дій у вигляді математичного очікування та дисперсії та розрахована стандартна невизначеність цих коефіцієнтів.

Опис

Ключові слова

вимірювальна лінія, вимірювальний канал тиску, коефіцієнти нелінійності, модель Гаммерштейна, обернена задача вимірювання, вимірювальна інформаційна система

Бібліографічний опис

Шевченко, С. О. Розробка методики оцінки невизначеності вимірювань в лінійних вимірювальних каналах тиску з пам’яттю : дипломна робота ... бакалавра : 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка / Шевченко Світлана Олександрівна. – Харків : ХНАДУ, 2021. – 57 с.