Інформаційна система для проведення профорієнтаційної роботи в школах України

Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розроблено інформаційну систему для створення бази даних навчальних закладів ІІІ рівня акредитації України та автоматичного відправлення електронних листів на адреси із цієї бази. База даних містить необхідні для профорієнтаційної роботи відомості практично про всі навчальні заклади. Наведено алгоритм роботи розробленої інформаційної системи та результати її роботи: створені таблиці з даними про навчальні заклади, розроблені запити та звіти, відправлені на електронні адреси листи.

Опис

Ключові слова

інформаційні системи, бази даних, системи управління базами даних, профорієнтаційна робота, information systems, database management systems, databases, career guidance work

Бібліографічний опис

Симбірський, Г. Д. Інформаційна система для проведення профорієнтаційної роботи в школах України / Симбірський Г. Д. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 94. – С. 225–231.