Розподілені системи на автомобільному транспорті

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2010

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто використання розподілених систем у автомобільному транспорті для вирішення високопродуктивних обчислювальних завдань наукових досліджень транспортної галузі.

Опис

Ключові слова

розподілені системи, телематика, автомобіль, распределенные системы, телематика, автомобиль, distributed systems, telematics, vehicle

Бібліографічний опис

Алексієв, В. О. Розподілені системи на автомобільному транспорті / Алексієв В. О., Логачов Є. П. // Автомобіль і електроніка. Сучасні технології : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / М-во освiти i науки України, ХНАДУ. - Харкiв, 2010. - Вип. 1.

Зібрання