Електропровідність і механічна міцність мастильної плівки трибосполучання

Thumbnail Image

Дата

2020

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Теоретичним шляхом подано й експериментально підтверджено, що дисперсність частинок забруднень, що знаходяться в мастилах, істотно впливає на їх деякі фізичні характеристики. Так, зокрема встановлено, що під час штучного диспергування частки забруднень у мастильному матеріалі, то його електропровідність зростає. Це має призвести до зниження частки електростатичного зношування трибосполучання. Також такі частинки здатні збільшити механічну міцність (поверхневий натяг) мастильних плівок, тобто зробити граничні шари більш міцними, за рахунок чого також можна очікувати зменшення зносшення.

Опис

Ключові слова

електропровідність, механічна міцність, поверхневий натяг, мастильна плівка, частки забруднень, дисперсність, electrical conductivity, mechanical strength, surface tension, lubricating film, dirt particles, dispersity, электропроводность, механическая прочность, поверхностное натяжение, смазочная пленка, частицы загрязнений, дисперсность

Бібліографічний опис

Електропровiднiсть i механiчна мiцнiсть мастильної плiвки трибосполучання / Венцель Є. С., Малащенко В. А., Орел О. В., Щукiн О. В. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2020. – Вип. 88, т. 2. – С. 111–114.