Аналіз систем термостабілізації літій-іонних тягових батарей електромобілів

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Розглянуто можливі реалізації систем термостабілізації тягових батарей електромобілів. Здійснено аналіз можливостей підвищення ефективності використання літій-іонних акумуляторних батарей завдяки їхньої температурної стабілізації. Доведено вплив температурного фактора на корисну ємність тягових акумуляторних батарей. Запропоновано мікроконтролерну систему температурної стабілізації подвійної дії з функцією таймера, що дозволяє передча-сно визначати режим як охолодження, так і нагрівання акумуляторних батарей.

Опис

Ключові слова

літій-іонна тягова акумуляторна батарея електромобіля, термостабілізація, мікроконтролерна система, температурний вплив, широтно-імпульсне моделювання, lithium-ion traction battery of the electric car, thermal stabilization, microcontroller system, temperature influence, pulse-width modeling

Бібліографічний опис

Сєріков, Г. С. Аналіз систем термостабілізації літій-іонних тягових батарей електромобілів / Сєріков Г. С., Сєрікова І. О. // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2021. – Вип. 94. – С. 173–178.