ГРАФІЧНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ НЕХАОТИЧНИХ ТРАЄКТОРІЙ КОЛИВАНЬ МАЯТНИКОВИХ СИСТЕМ

Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Розроблено графічний комп’ютерний спосіб моделювання коливань маятникових механічних систем з метою вибору параметрів, що забезпечують нехаотичний технологічний характер траєкторії коливань їх вантажів. Спосіб базується на наближеному розв’язанні диференціальних рівнянь Лагранжа другого роду, визначенні проекції одержаної інтегральної кривої на фазову площину та обчисленні запропонованим методом проекційного фокусування критичного значення одного з параметрів.

Опис

Ключові слова

інтегральна крива, фазова траєкторія, маятникові коливання, пружинний маятник під візком, коефіцієнт жорсткості пружини, интегральная кривая, фазовая траектория, маятниковые колебания, пружинный маятник под тележкой, коэффициент жесткости пружины, integrated curve, phase trajectory, pendular fluctuations, spring pendulum under the cart, coefficient of spring rigidity

Бібліографічний опис

Семків, О. М. Графічний комп’ютерний спосіб визначення нехаотичних траєкторій коливань маятникових систем / О. М. Семків // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2016. – Вып. 72. – C. 94–101.

Зібрання