К вопросу об оптимизации самостоятельной работы студентовиностранцев подготовительного факультета

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Шахина, Ю. Г. К вопросу об оптимизации самостоятельной работы студентовиностранцев подготовительного факультета / Ю. Г. Шахина // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : міжнар. наук.-практ. конф., 6–7 жовт. 2016 р. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – С. 271–273.