Основи концепції забезпечення економічної та інвестиційної безпеки

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2015

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Предметом роботи є наукові підходи щодо концепції забезпечення економічної та інвестиційної безпеки. Метою роботи є розгляд та аналіз основ концепції забезпечення економічної та інвестиційної безпеки. Для досягнення поставленої мети у роботі були використані такі загальнонаукові і спеціальні методи і прийоми дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу – для дослідження теоретичних засад та інструментарію концепції забезпечення економічної безпеки; абстрактнологічний – для теоретичного узагальнення і формулювання висновків. В роботі розглянуто необхідність формування концепції безпеки, що ґрунтується на виокремленні та обліку інтересів кожного з учасників економічних відносин. Тільки в цьому випадку можливе в діяльності державних органів щодо забезпечення економічної безпеки дотримання оптимального поєднання і реалізації економічних інтересів особистості, регіону і держави, вирішення наявних протиріч. Але в ще більшому ступені, така ситуація зумовлює необхідність формування системи управління, яка була б націлена на формування умов, що стимулюють діяльність кожного суб'єкта з реалізації своїх економічних інтересів не на шкоду національним або державним. Така система управління повинна враховувати специфіку господарської діяльності і відповідно ті механізми, які можуть найбільш ефективним способом впливати на кожного суб'єкта з метою реалізації ними суспільно значущих цілей.

Опис

Ключові слова

концепція, забезпечення, економічна безпека, інвестиційна безпека, держава, concept, security, economic security, investment security, state

Бібліографічний опис

Кудрявцев, В. М. Основи концепції забезпечення економічної та інвестиційної безпеки / В. М. Кудрявцев // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 6–10.

Зібрання