ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті обговорено питання оцінювання ефективності управлінських рішень і наведено результати досліджень у цій галузі. Метою дослідження є удосконалена методика оцінювання ефективності управлінських рішень за допомогою оцінювання різних факторів, що впливають на неї. Оцінювання ефективності управлінських рішень є важливим у роботі менеджера, але це питання залишається відкритим з причини своєї складності. У статті запропоновано кількісне оцінювання факторів, що впливають на ефективність рішень. На даних роботи автотранспортного підприємства проведено парний і множинний кореляційний аналіз. На основі отриманих результатів визначено вплив факторів на ефективність рішень і факторні залежності. Отримані результати дозволяють менеджеру комплексно підходити до прийняття рішень і свідомо впливати на їх ефективність.

Опис

Ключові слова

управлінське рішення, моделі прийняття рішень, системний підхід до прийняття рішень, фактори, що впливають на ефективність прийняття рішень, управленческое решение, модели принятия решений, системный подход к принятию решений, факторы, влияющие на эффективность принятия решений, managerial decision, decision making model, system approach to decision making, factors affecting efficiency of decision making

Бібліографічний опис

Ачкасова, Л. М. Оцінювання ефективності управлінських рішень / Ачкасова Л. М. // Економіка транспортного комплексу [Текст] : зб. наук. пр. / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Шинкаренко В. Г. [голов. ред.] та ін.]. – Харків : ХНАДУ, 2014. – Вип. 23. – С. 50–59.

Зібрання