Розвиток інноваційного підприємництва на ринку туристичних послуг

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Стаття присвячена питанню розвитку інноваційного підприємництва на ринку туристичних послуг, об’єктом дослідження виступають інноваційні процеси, що відбуваються на ринку туристичних послуг, а предметом - методи, технології, стратегії забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва у сфері туризму. В умовах стрімкого розвитку новітніх комп'ютерних технологій, мережі Інтернет тощо підприємці повинні формувати стратегію подальшого розвитку з врахуванням інновацій, які існують у світі, тільки в цьому випадку вони зможуть перемогти в конкурентній боротьбі. Головною метою статті є дослідження сучасного стану ринку туристичних послуг, визначення шляхів впровадження стратегії розвитку інноваційного підприємництва. Тема інноваційного розвитку та інноваційного підприємництва активно досліджується останні роки, але важливо пам’ятати, що кожна сфера діяльності має свої особливості, тому ринок туристичних послуг як перспективна галузь потребує окремого дослідження. У результаті дослідження розкрито сутність поняття інноваційне підприємництво, визначені основні тенденції розвитку інновацій на світовому ринку та їх вплив на діяльність українських підприємств. Вивчена практика впровадження інновацій на світовому ринку туристичних послуг. Проаналізовано український ринок туристичних послуг на можливість та необхідність розвитку інноваційного підприємництва за допомогою методики SWOT-аналізу. За результатами дослідження розроблена інноваційна модель бізнес-процесів діяльності туристичного підприємства, яка орієнтована на впровадження існуючих технічних інновацій у роботу туристичної агенції. У роботі розкриті такі методології як SWOT-аналіз та моделювання бізнес-процесів. Сфера застосування: вітчизняний ринок туристичних послуг.

Опис

Ключові слова

інноваційне підприємництво, розвиток підприємства, ринок туристичних послуг, інноваційний розвиток, innovative business, enterprise development, tourism market, innovative development

Бібліографічний опис

Солов’янчик, А. В. Розвиток інноваційного підприємництва на ринку туристичних послуг / А. В. Солов’янчик // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Харків, 2016. – № 3 (14), т. 2. – С. 55–61.

Зібрання