Дослідження показників автобуса з дизелем за умови роботи на дизельному біопаливі

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

У статті розглянуто можливості використання метилових ефірів ріпакової олії як палива для міських автобусів. Мета дослідження – вивчення паливно-економічних та екологічних показників автобусів за умови використання як традиційного дизельного палива, так і дизельного біопалива. У роботі вирішуються такі завдання: уточнення математичної моделі руху міського автобуса, проведення експериментальних досліджень та дорожніх випробувань автобуса на дизельному паливі та дизельному біопаливі.

Опис

Ключові слова

автобус, дизельне біопаливо, паливна економічність, екологічні показники, математична модель, експериментальні дослідження, bus, diesel biofuel, fuel efficiency, environmental indicators, mathematical model, experimental research

Бібліографічний опис

Ковбасенко, С. В. Дослідження показників автобуса з дизелем за умови роботи на дизельному біопаливі / С. В. Ковбасенко, В. В.Сімоненко // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 101, т. 2. – C. 104–109.