ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ВІБРОДІАГНОСТУВАННЯ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2017

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет

Анотація

Коротко подано опис особливостей використання алгоритму безперервного вейвлет-перетворення. Розроблено модель технології вібродіагностування підшипників кочення.

Опис

Ключові слова

вейвлет-аналіз Морле, діагностичні ознаки, технологія діагностування, функціонально-логічна модель, підшипники кочення, вейвлет-анализ Морле, диагностические признаки, технология диагностирования, функционально-логическая модель, подшипники качения, wavelet analysis of Morle, diagnostic signs, technology of diagnosticating, functionally-logical model, woobling of bearing

Бібліографічний опис

Погребняк, А. В. Застосування вейвлет-аналізу для цілей вібродіагностування підшипникових вузлів/ А. В. Погребняк, С. В. Михалків, А. В. Євтушенко // Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета [Текст] : сб. науч. тр. / Харьк. нац. автомоб.-дор. ун-т ; [редкол.: Богомолов В. А. (глав. ред.) и др.]. – Харьков : ХНАДУ, 2017. – Вып. 78. – C. 137–143.

Зібрання