Оцінка екосистемних послуг як основа реалізації державної кліматичної політики

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Об’єкт дослідження – процес вдосконалення процедури реалізації державної кліматичної політики України. Предмет дослідження – рівень забезпеченості екосистемними послугами. Мета роботи – вдосконалення державної кліматичної політики України застосуванням процедури оцінки екосистемних послуг для підвищення ефективності її реалізації та досягнення цілей сталого розвитку. Методи дослідження – аналітичний, розрахунковий. Зміна клімату – одна з найголовніших проблем нашого часу, яка впливає на всі складові середовища існування людини. Тому кожна країна повинна робити свій внесок для мінімізації наслідків кліматичних змін. Для вдосконалення процедури реалізації державної кліматичної політики шляхом застосування оцінки екосистемних послуг було обрано два модельних об’єкти – Івано-Франківську та Одеську області України. Проаналізовано екосистеми досліджуваних регіонів та їх екосистемні послуги, проведено розрахунок їх вартісної оцінки. Оцінено їх кліматорегулюючі послуги, а саме здатність поглинати вуглекислий газ та виділяти кисень. На основі проаналізованих даних та проведених розрахунків було запропоновано інструменти щодо інтеграції оцінки екосистемних послуг у державну кліматичну політику.

Опис

Ключові слова

зміна клімату, державна кліматична політики, лісові екосистеми, степові екосистеми, екосистемні послуги

Бібліографічний опис

Оковита, Я. С. Оцінка екосистемних послуг як основа реалізації державної кліматичної політики : кваліфікаційна робота ... магістра : 101 Екологія / Оковита Яна Сергіївна. – Харків : ХНАДУ, 2022. – 96 с.