Переваги використання матричних методів під час викладання механіки в закладах вищої освіти

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Анотація

Основні поняття, концепції, принципи механіки в закладах вищої технічної освіти викладаються переважно від простого до складного, що певною мірою повторює курс з історії механіки. В умовах сьогодення від системи освіти вимагається урахування сучасних тенденцій у науковій і інженерній сферах. Використання геометричних за своїм змістом методів векторної алгебри та векторного аналізу як основи вивчення механіки втрачає свою актуальність. Такий підхід певною мірою заважає використанню багатовимірних просторів (конфігурацій і фазового простору), тензорної алгебри, комп’ютерних технологій у процесі моделювання складних механічних систем. Аналітичні (координатні) методи позбавлені цих недоліків і побудовані на матричному формалізмі. Користуючись матричним апаратом, можна визначати й навіть отримувати основні рівняння механіки, розв’язувати практичні задачі навіть без вивчення класичних методів.

Опис

Ключові слова

методика викладання механіки, матричні методи, канонічні рівняння, фазовий простір, mechanics teaching methodology, matrix methods, canonical equations, phase space

Бібліографічний опис

Біловол, О. В. Переваги використання матричних методів під час викладання механіки в закладах вищої освіти / О. В. Біловол // Вiсник Харкiвського нацiонального автомобiльно-дорожнього унiверситету : зб. наук. пр. / М-во освiти i науки України, Харків. нац. автомоб.-дор. ун-т ; редкол.: А. Г. Батракова (гол. ред.) та iн. – Харкiв, 2023. – Вип. 101, т. 1. – C. 183–187.