Спосiб генерування електричної енергiї шляхом перемiщення автомобiля у пiдземний гараж

Вантажиться...
Thumbnail Image

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Спосіб генерування електричної енергії шляхом переміщення автомобіля у підземний гараж, при якому генерацію електроенергії здійснюють, коли рухома платформа з автомобілем під власною вагою опускається вниз. При цьому шестерні приводів електрогенераторів, зачеплені з рейками приводів електрогенераторів, починають обертатися, закручуючи пласку спіральну пружину і обертаючи ротори, що генерують електричну енергію, яка передається на електричні випрямлячі і далі на накопичувач енергії. Підйом платформи здійснюють, за рахунок розкручення спіральної пружини, що обертає шестерні приводів і ротори електрогенераторів у зворотному напрямку, при цьому також генеруючи електричну енергію.

Опис

Ключові слова

Автомобили, Автомобiлi

Бібліографічний опис

Пат. 127166 Україна, МКИ МПК (2018.01) H02K 7/00, H02K 7/12 (2006.01), H02K 35/00, H02K 35/02 (2006.01). Спосiб генерування електричної енергiї шляхом перемiщення автомобiля у пiдземний гараж / Аргун Щасяна Валiковна, Гнатов Андрiй Вiкторович ; власники : Харкiв. нац. автомоб.-дор. ун-т, Аргун Щасяна Валiковна, Гнатов Андрiй Вiкторович. - N u 2017 12718 ; заявл. 21.12.2017 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. N 14. - 4 с.

Зібрання